نام :

علیرضا موسوی

نام تجاری :

شیمی تفلن دنا

کد کاربری :

f24-758

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03154407681
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید