بازرگانی ناظم (محمد حسین ناظم بافقی) - 7366

بازرگانی ناظم

محمد حسین ناظم بافقی

52%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی ناظم

نام مدیر عامل :

محمد حسین ناظم بافقی

کد کاربری :

f24-7366

وب سایت :

https://t.me/steelnazem

ایمیل :

Steelnazem@gmail.coml

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بورس میلگرد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×