هفت آهن ( امید البرز )

محمد رستمی

63%
جزئیات...

آگهی های خرید هفت آهن ( امید البرز ) (محمد رستمی) - 708

ورق گرم (سیاه)
14 دی، 1401 3 ماه پیش

خریدار ورق مبارکه و گیلان

ورق سیاه 2 میل مبارکه عرض 1250 و گیلان عرض 1000 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
30 آذر، 1401 3 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ضخامت 2 میل عرض 125 مبارکه خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
01 شهریور، 1401 7 ماه پیش

خرید ورق گرم

خریدار رول 18 الی 15 میل عرض 150 میباشیم

ورق گرم (سیاه)
21 خرداد، 1401 10 ماه پیش

خرید ورق گرم

خريدار ورق ٢ميل هندي هستم.

ورق گرم (سیاه)
18 خرداد، 1401 10 ماه پیش

خريدار ورق سیاه

خريدار ورق ٢ميل فولاد هستیم.

ورق گرم (سیاه)
31 اردیبهشت، 1401 10 ماه پیش

خريدار ورق گرم

خريدار ورق ٢ميل فولاد تحويل اشتهارد هستیم .

ورق گرم (سیاه)
16 فروردین، 1401 12 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خريدار ورق ١/٥سياه هستم.

ورق گرم (سیاه)
12 مرداد، 1400 2 سال پیش

خريدار ورق سیاه فولاد اشتهارد

خريدار ورق ٢ميل عرض ١٢٥٠ فولاد اشتهارد میزان ۲ ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
09 مرداد، 1400 2 سال پیش

خريدار ورق سیاه ٢ميل

خريدار ورق ٢ميل عرض ١٢٥٠ فولاد تحويل اشتهارد میزان 2 ظرفیت

ورق گرم (سیاه)
03 مرداد، 1400 2 سال پیش

خريدار ورق ٢ميل فولاد

خريدار ورق ٢ميل فولاد تحويل اشتهارد

ورق گرم (سیاه)
23 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق 2 فولاد

خريدار ورق ٢ ميل١٢٥٠ فولاد

ورق گرم (سیاه)
15 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق 2 میل

خريدار ورق ٢ ميل تحويل اشتهارد

ورق گرم (سیاه)
15 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق 2میل

خریدار ورق ٢ميل فولاد مبارکه تناژ

ورق گرم (سیاه)
15 تیر، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق مبارکه

خريدار ورق ٢ميل مباركه

×