آهن آلات کریمدادی (علیرضا کریمدادی) - 695

آهن آلات کریمدادی

علیرضا کریمدادی

47%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات کریمدادی

نام مدیر عامل :

علیرضا کریمدادی

کد کاربری :

f24-695

وب سایت :

ایمیل :

doman61gips@yahoo.com

تلفن : 03432114909
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

<br/>فروش انواع تیراهن و میلگرد ورق ونبشی تولید انواع بلت و صفحه تولید کله گاوی برش انواع ورق از ۳ میل تا ۲۵ میل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برشکاری ورق تولید ولت و صفحه

×