آهن آلات جم (جمشید اسحاقیان) - 6646

آهن آلات جم

جمشید اسحاقیان

49%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات جم

نام مدیر عامل :

جمشید اسحاقیان

کد کاربری :

f24-6646

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03133768878
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

عرضه آهن آلات ساختمانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان اصفهان-درچه

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

مشخصات:

خاموت