ابزار تراش جاویدی (جاویدی) - 6629

ابزار تراش جاویدی

جاویدی

41%
جزئیات...
نام شرکت :

ابزار تراش جاویدی

نام مدیر عامل :

جاویدی

کد کاربری :

f24-6629

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05136513438
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

عرضه ابزار آلات صنعتی تراشکاری و اندازه گیری

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تجهیزات و ماشین آلات

مشخصات:

عرضه ابزار آلات صنعتی تراشکاری و اندازه گیری