چت

آهن سپهر تک کیمیا

جواد آرمون

79%
جزئیات...

اعلام موجودی آهن سپهر تک کیمیا (جواد آرمون) - 660

ورق گرم (سیاه)
09 اسفند، 1402 4 روز پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 09 اسفند (کد : 106588)

🌀 ورق سياه تهران🌀 ✅ورق ST52 مبارکه ورق3میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 4میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 5میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 6میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 8میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 10میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 12میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 15میل فولاد ۱۵۰*۶ 📌انبار تهران📌

ورق گرم (سیاه)
09 اسفند، 1402 4 روز پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 09 اسفند (کد : 106586)

🌀 ورق سياه  تهران🌀 ✅ورق  A283 مبارکه✅ ورق 5میل فولاد        ۱۵۰*۶ ورق 6میل فولاد        ۱۵۰*۶ ورق 8میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 10میل فولاد       ۱۵۰*۶ ورق 12میل فولاد       ۱۵۰*۶ ورق 15میل فولاد       ۱۵۰*۶ 📍انبار تهران📍

ورق گرم (سیاه)
07 اسفند، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 07 اسفند (کد : 106121)

🌀 ورق سياه  تهران🌀 ✅ورق  A283 مبارکه✅ ورق 5میل فولاد        ۱۵۰*۶ ورق 6میل فولاد        ۱۵۰*۶ ورق 8میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 10میل فولاد       ۱۵۰*۶ ورق 12میل فولاد       ۱۵۰*۶ ورق 15میل فولاد       ۱۵۰*۶ 📍انبار تهران📍

ورق گرم (سیاه)
07 اسفند، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 07 اسفند (کد : 106119)

🌀 ورق سياه تهران🌀 ✅ورق ST52 مبارکه ورق3میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 4میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 5میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 6میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 8میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 10میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 12میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 15میل فولاد ۱۵۰*۶ 📌انبار تهران📌

فلزات آلیاژی
07 اسفند، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 07 اسفند (کد : 106115)

🌀 ورق اکسین 🌀 ✅ورق A516 gr 70✅ ورق 10میل. ۲*۶___۲*۱۲ ورق 12میل ۲*۶__۲*۱۲ ورق15 میل ۲*۶___۲*۱۲ ورق 20میل ۲*۶___۲*۱۲ ورق 25 میل ۲*۶___۲*۱۲ ورق 30میل ۲*۶___۲*۱۲ ورق 40میل ۲*۶___۲*۱۲ 📌انبار تهران📌 📍به شرط انالیز 📍

فلزات آلیاژی
02 اسفند، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 02 اسفند (کد : 105648)

🌀 ورق اکسین 🌀 ✅ورق A516 gr 70✅ ورق 10میل. ۲*۶___۲*۱۲ ورق 12میل ۲*۶__۲*۱۲ ورق15 میل ۲*۶___۲*۱۲ ورق 20میل ۲*۶___۲*۱۲ ورق 25 میل ۲*۶___۲*۱۲ ورق 30میل ۲*۶___۲*۱۲ ورق 40میل ۲*۶___۲*۱۲ 📌انبار تهران📌 📍به شرط انالیز 📍

فلزات آلیاژی
02 اسفند، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 02 اسفند (کد : 105646)

🌀 ورق اکسین🌀 ✅ورق ST52✅ ورق 10میل (12*2) ورق 12میل (12*2) ورق 15میل (12*2) ورق20میل (12*2) ورق25میل (12*2) ورق30میل (12*2) ورق35میل (12*2) ورق40میل (12*2) ورق50میل (طول*2) ورق60میل (طول*2) ورق70میل (طول*2) ✅ انبار اهواز✅

فلزات آلیاژی
01 اسفند، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 01 اسفند (کد : 105518)

🌀 ورق اکسین🌀 ✅ورق ST52✅ ورق 10میل (12*2) ورق 12میل (12*2) ورق 15میل (12*2) ورق20میل (12*2) ورق25میل (12*2) ورق30میل (12*2) ورق35میل (12*2) ورق40میل (12*2) ورق50میل (طول*2) ورق60میل (طول*2) ورق70میل (طول*2) ✅ انبار اهواز✅

فلزات آلیاژی
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 29 بهمن (کد : 105180)

🌀 ورق سياه تهران🌀 ✅ورق A516Gr70 اکسین ورق 10میل ورق 12میل ورق 15میل 📌(2*6)(2*12) 📍انبار تهران📍

فلزات آلیاژی
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 29 بهمن (کد : 105179)

🌀 ورق سياه  تهران 🌀 ✅ورق A516 Gr 70✅ ورق 18میل   ۲*۱۲ ⚜️نرمالایز⚜️         انبارتهران

ورق گرم (سیاه)
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 29 بهمن (کد : 105178)

🌀 ورق سياه  🌀 ✅ورق St52 مبارکه ورق 4میل (۱/۵*۶) 📌قیمت مناسب📌 🪩انبار تهران🪩

فلزات آلیاژی
25 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 25 بهمن (کد : 104746)

🌀 ورق سياه  تهران 🌀 ✅ورق A516 Gr 70✅ ورق 10میل تا ۳۰ میل ۲*۱۲         انبارتهران

فلزات آلیاژی
25 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 25 بهمن (کد : 104744)

🌀 ورق سياه  تهران 🌀 ✅ورق A516 Gr 70✅ ورق 18میل   ۲*۱۲ ⚜️نرمالایز⚜️         انبارتهران

ورق اسید شویی
25 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 25 بهمن (کد : 104743)

🌀 ورق تهران🌀 ✅ورق چینی ✅ ورق 10 میل 6*2 سختی 500 📍انبار تهران📍

فلزات آلیاژی
25 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 25 بهمن (کد : 104742)

🌀 ورق اکسین🌀 ✅ورق ST52✅ ورق 10میل الی ورق 70میل ✅ابعاد 2*12 6*2 ✅ انبار اهواز✅

ورق اسید شویی
24 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 24 بهمن (کد : 104599)

🌀 ورق تهران🌀 ✅ورق چینی ✅ ورق 10 میل 6*2 سختی 500 📍انبار تهران📍

فلزات آلیاژی
24 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 24 بهمن (کد : 104598)

🌀 ورق سياه تهران🌀 ✅ورق A516Gr70 اکسین ورق 10میل ورق 12میل ورق 15میل 📌(2*6)(2*12) 📍انبار تهران📍

ورق گرم (سیاه)
24 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 24 بهمن (کد : 104597)

🌀 ورق سياه  🌀 ✅ورق St52 مبارکه ورق 4میل (۱/۵*۶) 📌قیمت مناسب📌 🪩انبار تهران🪩

ورق گرم (سیاه)
24 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 24 بهمن (کد : 104596)

ورق سياه تهران🌀 ✅ورق ST52 مبارکه ورق 8میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 10میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 12میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 15میل فولاد ۱۵۰*۶ ✅انبار تهران✅ #آهن سپهر تک کیمیا

ورق گرم (سیاه)
23 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 23 بهمن (کد : 104333)

🌀 ورق سياه  تهران🌀 ✅ورق  ST52 مبارکه ورق 8میل فولاد        ۱۵۰*۶ ورق 10میل فولاد       ۱۵۰*۶ ورق 12میل فولاد       ۱۵۰*۶ ورق 15میل فولاد       ۱۵۰*۶ ✅انبار تهران✅ #آهن سپهر تک کیمیا

فلزات آلیاژی
23 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 23 بهمن (کد : 104332)

🌀 ورق سياه  تهران 🌀 ✅ورق A516 Gr 70✅ ورق 18میل   ۲*۱۲ ⚜️نرمالایز⚜️         انبارتهران #آهن سپهر تک کیمیا

ورق گرم (سیاه)
23 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 23 بهمن (کد : 104331)

🌀 ورق سياه  🌀 ✅ورق St52 مبارکه ورق 4میل (۱/۵*۶) 📌قیمت مناسب📌 🪩انبار تهران🪩 #آهن سپهر تک کیمیا

ورق گرم (سیاه)
23 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 23 بهمن (کد : 104330)

🌀 ورق سياه  تهران🌀 ✅ورق  A283 مبارکه✅ ورق 5میل فولاد        ۱۵۰*۶ ورق 6میل فولاد        ۱۵۰*۶ ورق 8میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 10میل فولاد       ۱۵۰*۶ ورق 12میل فولاد       ۱۵۰*۶ ورق 15میل فولاد       ۱۵۰*۶ 📍انبار تهران📍 # آهن سپهر تک کیمیا

ورق گرم (سیاه)
17 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 17 بهمن (کد : 103868)

🌀 ورق سياه  تهران 🌀 ✅ورق کاویان ✅ ❇️ورق 12میل ❇️ورق 15میل ❇️ورق 20میل ❇️ورق30میل ❇️6*1/5❇️

ورق گرم (سیاه)
17 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 17 بهمن (کد : 103867)

🌀 ورق سياه  تهران🌀 ✅ورق  ST52 مبارکه ورق 8میل فولاد        ۱۵۰*۶ ورق 10میل فولاد       ۱۵۰*۶ ورق 12میل فولاد       ۱۵۰*۶ ورق 15میل فولاد       ۱۵۰*۶ ✅انبار تهران✅

ورق اسید شویی
17 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 17 بهمن (کد : 103866)

🌀 ورق تهران🌀 ✅ورق چینی ✅ ورق 10 میل 6*2 سختی 500 📍انبار تهران📍

ورق گرم (سیاه)
17 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 17 بهمن (کد : 103865)

🌀 ورق سياه  تهران🌀 ✅ورق  A283 مبارکه✅ ورق 5میل فولاد        ۱۵۰*۶ ورق 6میل فولاد        ۱۵۰*۶ ورق 8میل فولاد ۱۵۰*۶ ورق 10میل فولاد       ۱۵۰*۶ ورق 12میل فولاد       ۱۵۰*۶ ورق 15میل فولاد       ۱۵۰*۶ 📍انبار تهران📍

ورق گرم (سیاه)
16 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 16 بهمن (کد : 103596)

🌀 ورق سياه  تهران 🌀 ✅ورق کاویان ✅ ❇️ورق 12میل ❇️ورق 15میل ❇️ورق 20میل ❇️ورق30میل ❇️6*1/5❇️

ورق اسید شویی
16 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی ورق اسید شویی 16 بهمن (کد : 103589)

🌀 ورق تهران🌀 ✅ورق چینی ✅ ورق 10 میل 6*2 سختی 500 📍انبار تهران📍

ورق گرم (سیاه)
16 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 16 بهمن (کد : 103588)

🌀 ورق سياه تهران🌀 ✅ورق A516Gr70 اکسین ورق 10میل ورق 12میل ورق 15میل 📌(2*6)(2*12) 📍انبار تهران📍

×