آهن نهال (رمضانی) - 654

نام شرکت :

آهن نهال

نام مدیر عامل :

رمضانی

کد کاربری :

f24-654

وب سایت :

https://t.me/burslinAhn

ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آهن نهال تامین کننده ی ورق های گرم و روغنی و گالوانیزه رنگی 021-88936289 021-881999 02 مدیریت رمضانی https://t.me/burslinAhn

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران تهران

تعداد پرسنل :

8

کدپستی :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 88199940 88199945 88199950 88199952

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)