فولاد آسیا (اسماعیل محبی آذر) - 642

فولاد آسیا

اسماعیل محبی آذر

36%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد آسیا

نام مدیر عامل :

اسماعیل محبی آذر

کد کاربری :

f24-642

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید میلگرد انواع پروفیل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

لوله صنعتی

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×