نام شرکت :

فولاد ورق مبارکه

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-618

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

<br/>طراحي وساخت كليه ماشين آلات وتجهيزات كارخانجات فلوتاسيون (فرآوري كارخانجات كنسانتره هاي فلزي مس وسرب و روي) تأمين متريال فلزي(ورق)باگريدهاوضخامتهاي مختلف

درخواست خرید فولاد ورق مبارکه

مشاهده بیشتر