چت

اعلام موجودی آلیاژ صنعت پارسه (گوهری) - 617

فلزات آلیاژی
13 تیر، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 13 تیر (کد : 64616)

چهارپهلو ترانسی فابریک ۴×۴-..۵×۵..۶×۶..۷×۷..۸×۸.. تسمه ترانسی فابریک ۵×۳..۶×۴..۸×۵..۷×۸

فلزات آلیاژی
12 تیر، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 12 تیر (کد : 64499)

✴️آلیاژ صنعت پارسه 🟣تولید کننده چهار پهلوهای ترانسی ازسایز۴mm الی ۸mm 🟣 تولیدکننده تسمه های ترانسی 🟣 تهیه میلگردهای صنعتی (کشش،پولیش، پیلینگ،سنگ خورده) 🟣 تهیه وتامین تمام مقاطع فولادی وآلیاژی ۰۲۱۶۶۶۷۵۳۷۶☎️ ۰۲۱۶۶۶۴۹۰۸☎️ ۰۹۱۲۵۵۹۰۴۹۱📱 بامدیریت گوهری

فلزات آلیاژی
12 تیر، 1402 11 ماه پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 12 تیر (کد : 64492)

تولید چهارپهلو ترانسی ازسایز۴میل الی ۸میل تولیدتسمه. ترانسی۵×۳. ۷×۸..۵×۸..۶×۴ تولیدگردترانس ازسایز۳۰میل ال۸۰میل سنگ ck45.st37 موجودی۴×۴..۵×۵..۶×۶..۷×۷..۸×۸بصورت شاخه۳متری

فلزات آلیاژی
14 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی فلزات آلیاژی 14 دی (کد : 52112)

باسلام چهارپهلو ۴.۵.۶.۷ میل ترانسی فابریک شاخه ۳متری موجود می باشد.

فلزات آلیاژی
25 مرداد، 1401 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 25 مرداد (کد : 42500)

باسلام چهارپهلو ۴.۵.۶.۷ترانسی فابریک ۳متری موجود میباشد لطفا درصورت نیاز باشماره۰۹۱۲۵۹۹۰۴۹۱گوهری تماس حاصل بفرمایید

فلزات آلیاژی
21 تیر، 1401 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 21 تیر (کد : 41835)

تولید چهارپهلو ترانسی ازسایز۴میلیمتر تا۱۰میلیمتر بصورت شاخه۳متری بابسته بندی مناسب

فلزات آلیاژی
06 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 06 اردیبهشت (کد : 39360)

گردپیل وپولیش ازسایز۳۰الی۸۰میل فی۲۳۰۰۰تومان گردسنگخوردهst37ازسایز۳۰الی۸۰میل۲۸۵۰۰تومان گردسنگخوردهck45 ازسایز۳۰الی۸۰میل۳۱۵۰۰تومان

فلزات آلیاژی
06 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی 06 اردیبهشت (کد : 39359)

گرد سنگخورده ۹۰میل ۲تن فی۲۹۰۰۰۰ ریالst37 گردسنگخورده۶۰میل ck45 تن۵ فی۳۲۰۰۰۰ریال

سیم و سایر مفتول ها
29 آذر، 1399 3 سال پیش

صورت بار انواع مفتول 29 آذر (کد : 13594)

تولید وعرضه مقاطع گرد(سنگ وپولیش)ازسایز۱۰الی۷۰میل مقطع چهارپهلوترانسیازسایز۴میل الی۱۴میل مقطع ششپرترانس ازسایز۴میل الی۱۴میل مقطع ششپر وچهارپهلو ترانس ازسایز۱۴میل الی۳۲میلck45.st37 ۰۲۱۶۶۶۷۲۱۸۵.۰۲۱۶۶۶۷۳۷۵۶.۰۲۱۶۶۶۷۵۳۷۶

فلزات آلیاژی
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی کد : 36474 01 مهر (کد : 10608)

میلگرد۱۴ck45باریزدی موجودی۲بندل۶تنی

فلزات آلیاژی
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی کد : 17587 13 آذر (کد : 934)

میلگرد .چهارپهلو.ششپر اتومات فابریک۱.۰۷۱۸ چهارپهلو۵الی۱۴ترانسیst37 میلگرد تک پولیش ودوپولیشst37.ck45

فلزات آلیاژی
16 مهر، 1399 4 سال پیش

صورت بار فلزات آلیاژی کد : 17586 13 آذر (کد : 933)

میلگرد ترانسck45سایز۲۴.۳شاخه ۶متری بندل

×