محمود هویدا (ایران مال ) - 6146

محمود هویدا

ایران مال

44%
جزئیات...
نام :

محمود هویدا

نام تجاری :

ایران مال

کد کاربری :

f24-6146

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خرید و فروش انواع ضایعات

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،اسلامشهر

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

مشخصات:

انواع ضایعات ساختمانی

×