چت

فنی مهندسی فرهنگ ماشین نصف جهان

جواد فرهنگ

74%
جزئیات...

اعلام موجودی فنی مهندسی فرهنگ ماشین نصف جهان (جواد فرهنگ) - 6096

ارائه خدمات
16 فروردین، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 16 فروردین (کد : 109535)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

پروفیل z (زد)
16 فروردین، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی پروفیل z (زد) 16 فروردین (کد : 109534)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گالوانیزه
16 فروردین، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 16 فروردین (کد : 109533)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
15 فروردین، 1403 2 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 15 فروردین (کد : 109379)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 3*1500. St37 انبار اصفهان ——————————————- 4*1500. St37 انبار اصفهان ——————————————-- 5*1500. St37 انبار اصفهان ——————————————— 12*1500. St37 انبار اصفهان ——————————————— 8*1500. St52 انبار اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
14 فروردین، 1403 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 14 فروردین (کد : 109159)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 3*1500. St3 انبار اصفهان ————————————- 4*1500. St37 انبار اصفهان ————————————- 8*1500. St37 10*1500 st37 15*1500 st37 اصفهان /پابرش —————————————— 12*1500. St37 رول بار /اصفهان ——————————————- 6*1500*6000. فابریک /تک بندیل /اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
08 فروردین، 1403 3 هفته پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 08 فروردین (کد : 109075)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
24 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 24 اسفند (کد : 108899)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

پروفیل z (زد)
24 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z (زد) 24 اسفند (کد : 108898)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ارائه خدمات
24 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 24 اسفند (کد : 108897)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ارائه خدمات
23 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ارائه خدمات 23 اسفند (کد : 108770)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

پروفیل z (زد)
23 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z (زد) 23 اسفند (کد : 108769)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گالوانیزه
23 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه 23 اسفند (کد : 108768)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
23 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 23 اسفند (کد : 108767)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق رنگی
22 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 22 اسفند (کد : 108625)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 3*1500. St37 انبار اصفهان ————————————— اسپیره تفکیک نشده⭕️ انبار اصفهان ————————————— 8*1500. St37 انبار اصفهان ————————————— 10*1500. St37 انبار اصفهان ————————————— #ورق_رنگی 50*1250 آبی🔵 ————————————— #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
22 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 22 اسفند (کد : 108624)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 3*1500. St37 انبار اصفهان ————————————— اسپیره تفکیک نشده⭕️ انبار اصفهان ————————————— 8*1500. St37 انبار اصفهان ————————————— 10*1500. St37 انبار اصفهان ————————————— #ورق_رنگی 50*1250 آبی🔵 ————————————— #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
21 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 21 اسفند (کد : 108347)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 15*1500. Api انبار اصفهان ————————————- 4*125 st37 —————————————- 3*1500. St37 انبار اصفهان —————————————- #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
20 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 20 اسفند (کد : 108124)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 8*1500. St37 فولاد /ف سالم ————————————- 5*1500. St37 انبار اصفهان /۲۰ روزه ———————————— 4*1500. St37 سبا —————————————— #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق آلیاژی
19 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق آلیاژی 19 اسفند (کد : 107974)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 4*130. St33 ——————————————— 2*1250 st37 ————————————————— 15*1500. St52 انبار اصفهان ——————————————— 8*1500. St37 ————————————— 10*1500. St37 انبار اصفهان/پول امروز /قیمت مناسب ———————————————— 20*1500 25*1500 30*1500 st37/کاویان ————————————————- 20*1000 25*1000 30*1000 20*1250 30*1250 15*1000 15*1250 st37/فولاد اصفهان ———————————————— #ورق_اکسین #انبار_اهواز #st52 #a283 8 میل 10 میل 12 میل 15 میل 20 میل 30 میل 35 میل 40 میل 45 میل 50 میل 60 میل 70 میل 80 میل 90 میل 100 میل 🔻ورق های اکسین به طول 6 و 12 متر عرضه میگردد🔺 ————————————— #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
19 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 19 اسفند (کد : 107973)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 4*130. St33 ——————————————— 2*1250 st37 ————————————————— 15*1500. St52 انبار اصفهان ——————————————— 8*1500. St37 ————————————— 10*1500. St37 انبار اصفهان/پول امروز /قیمت مناسب ———————————————— 20*1500 25*1500 30*1500 st37/کاویان ————————————————- 20*1000 25*1000 30*1000 20*1250 30*1250 15*1000 15*1250 st37/فولاد اصفهان ———————————————— #ورق_اکسین #انبار_اهواز #st52 #a283 8 میل 10 میل 12 میل 15 میل 20 میل 30 میل 35 میل 40 میل 45 میل 50 میل 60 میل 70 میل 80 میل 90 میل 100 میل 🔻ورق های اکسین به طول 6 و 12 متر عرضه میگردد🔺 ————————————— #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
17 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 17 اسفند (کد : 107811)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق روغنی (سرد)
16 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 16 اسفند (کد : 107688)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 15*1500. St37 انبار اصفهان ————————————- 6*1500. St37 انبار اصفهان ————————————- روغنی فولاد لفاف آبی mo6 2*1250. St12 تکرول و ظرفیت ، اصفهان —————————————— #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
16 اسفند، 1402 1 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 16 اسفند (کد : 107687)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 15*1500. St37 انبار اصفهان ————————————- 6*1500. St37 انبار اصفهان ————————————- روغنی فولاد لفاف آبی mo6 2*1250. St12 تکرول و ظرفیت ، اصفهان —————————————— #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
15 اسفند، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 15 اسفند (کد : 107471)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 4*1500. St37 انبار اصفهان ————————————— 3*1500. St37 انبار اصفهان —————————————- 4*125. St44 —————————————- 3*1300. St37 انبار اصفهان —————————————— کویل گرم 10*1275. St44 —————————————— 6*1500. St37 انبار اصفهان —————————————- 3/8*125 St37 ————————————- #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق رنگی
14 اسفند، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق رنگی 14 اسفند (کد : 107244)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 4*1250. St44 انبار اصفهان —————————————- 10*1500*6000. St37 انبار اصفهان —————————————— 15*1500. St37 انبار اصفهان ——————————————— 5*1500. St37 انبار اصفهان ———————————————- #ورق_رنگی 50*1250 🟠نارنجی 🔴قرمز 🔵آبی ⚪️سفید 🟤قهوه‌ای سوخته 🟤قهوه اي سفالی 🟡پرتقالی 🟢سبز —————————————— کویل گرم 15*1000. St52 ———————————————- 8*1500. St37 انبار اصفهان ——————————————- 3\8*1250. St37 انبار اصفهان ——————————————- #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
14 اسفند، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 14 اسفند (کد : 107243)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 4*1250. St44 انبار اصفهان —————————————- 10*1500*6000. St37 انبار اصفهان —————————————— 15*1500. St37 انبار اصفهان ——————————————— 5*1500. St37 انبار اصفهان ———————————————- #ورق_رنگی 50*1250 🟠نارنجی 🔴قرمز 🔵آبی ⚪️سفید 🟤قهوه‌ای سوخته 🟤قهوه اي سفالی 🟡پرتقالی 🟢سبز —————————————— کویل گرم 15*1000. St52 ———————————————- 8*1500. St37 انبار اصفهان ——————————————- 3\8*1250. St37 انبار اصفهان ——————————————- #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
13 اسفند، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 13 اسفند (کد : 107022)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 15*1500. St52 انبار اصفهان —————————————— 2\5*1250. St37 انبار اصفهان —————————————— 6*1500. St37 انبار اصفهان —————————————— 4*1300. St33 انبار اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
12 اسفند، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 12 اسفند (کد : 106831)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 10*1275. St44 انبار اصفهان ———————————— 6*1250. Dd11 انبار اصفهان ———————————— 3*1500. St37 انبار اصفهان ———————————— #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق گرم (سیاه)
10 اسفند، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 10 اسفند (کد : 106658)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق روغنی (سرد)
10 اسفند، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 10 اسفند (کد : 106657)

✅بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان 💫تخصصی ترین مرکز برش ایران💫 ⬅️ارائه دهنده خدمات برشکاری(نواربری،شیت،هواگاز،لیزر،پلاسما) ⬅️تولیدکننده (پروفیل زد و آبرو،عرشه فولادی،ورق کرکره،شادولاین) ⬅️عرضه کننده انواع مقاطع فولادی و غیره ب صورت خورد و ظرفیت در استان اصفهان #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

ورق روغنی (سرد)
09 اسفند، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 09 اسفند (کد : 106546)

بازرگانی آهن و فولاد #فرهنگ_ماشین_نصف_جهان کویل گرم 5*1000. St22 ————————————— اسپیره روغنی تفکیک نشده انبار اصفهان/ واریزی —————————————- 3*1250. St37 انبار اصفهان —————————————- 6*1500. انبار اصفهان —————————————- 2*1000. Sec —————————————-- 5*1250 st37/شرح سالم —————————————-- 4*1500. St52 انبار اصفهان —————————————- #جهت_مشاهده_پروفایل_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 📌https://foolad24.com/profile/6096 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_فرهنگ_ماشین_نصف_جهان👇🏻 https://foolad24.com/profile/6096/inventory آدرس:اصفهان شهرک صنعتی سه راهی مبارکه خیابان یازدهم پلاک18 Corten A 5/1500 6/1500 8/1500 سفارش خط فولاد مبارکه انبار شهرک صنعتی مبارکه رول پای برش 📱09120494205 📱09133394160 📱09133394161 📱09133394162 📱09133394163 ☎️03152374870-5 https://t.me/farhangvaragh

×