مصباح فولاد سپاهان (مصطفی رفیعی) - 6078

مصباح فولاد سپاهان

مصطفی رفیعی

60%
جزئیات...
نام شرکت :

مصباح فولاد سپاهان

نام مدیر عامل :

مصطفی رفیعی

کد کاربری :

f24-6078

وب سایت :

https://t.me/mesbahfoolad

ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خریدوفروش آهن آلات صنعتی وساختمانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

تلفن :

03133608260

توضیحات :

خریدوفروش آهن آلات صنعتی وساختمانی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن هاش (H)

دسته محصول :

ناودانی

دسته محصول :

میلگرد کلاف

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

مشخصات:

تیر ذوبی

دسته محصول :

میلگرد آجدار

مشخصات:

گرد ذوبی

×