قاسم غنی پور (حسام سازه یزد) - 6058

قاسم غنی پور

حسام سازه یزد

34%
جزئیات...
نام :

قاسم غنی پور

نام تجاری :

حسام سازه یزد

کد کاربری :

f24-6058

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×