نام :

قاسم غنی پور

نام تجاری :

حسام سازه یزد

کد کاربری :

f24-6058

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید قاسم غنی پور

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید