فولاد اطلس (حمید آقاهادی) - 593

فولاد اطلس

حمید آقاهادی

37%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد اطلس

نام مدیر عامل :

حمید آقاهادی

کد کاربری :

f24-593

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

1376

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

فروش فولاد های آلیاژی در مقاطع گرد و تخت VCN MO40 2312 2344( گرم کار) 2510 2080(SPK) 2336 3247(هوایی) CK45

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

مشخصات:

گرمکار سردکار کالاهای ساختمانی CK45