آگهی های فروش شرکت بازرگانی متین فلز اسپادان (محمد سلیمیان)

شرکت بازرگانی متین فلز اسپادان

محمد سلیمیان

72%
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26421)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ورق ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۳ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۲میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۲میل عرض ۱۰۰۰ ⚫️ورق ۳ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۴میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۵میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۶میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۸ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۲میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۵میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۰میل عرض ۱۵۰۰ ✅ ورق گیلان ⚫️ورق ۶میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۸میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۱۰میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۱۲میل عرض ۱۲۵۰ بارگیری انبار گیلان ، رول ، پابرش 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

13 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (26419)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ✅ ورق رنگی ⚪️ورق سفید 🔴 ورق قرمز 🔵 ورق آبی 🟠 ورق نارنجی 🟤 ورق قهوه ای 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

13 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26218)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ورق ۱۰ میل عرض ۱۵۰۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

10 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26216)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ورق ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۳ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۴میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۸میل عرض ۱۵۰۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

10 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26215)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ورق فولاد اصفهان ورق ۱۵میل عرض ۶۰۰۰×۱۰۰۰۰ st37 ورق ۲۰میل عرض ۶۰۰۰×۱۰۰۰ st37 ورق ۲۵میل عرض ۶۰۰۰×۱۰۰۰ st37 ورق ۳۰میل عرض ۶۰۰۰×۱۰۰۰ st37 ورق ۳۵میل عرض ۶۰۰۰×۱۰۰۰ st37 ورق ۳۰میل عرض ۶۰۰۰×۱۰۰۰ st52 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

10 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (26021)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ورق ۶ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۸میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۰میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۲میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۲ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۳میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۴میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۴ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۱۵میل عرض ۱۵۰۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

09 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25809)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ورق ۲میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۲میل عرض ۱۰۰۰ ⚫️ورق ۴میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۸میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۶ میل عرض ۱۰۰۰ و ۱۱۰۰ ⚫️ورق ۸ میل عرض ۱۰۰۰ ⚫️ورق ۱۰میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۱۲ میل عرض ۱۲۰۰ ⚫️ورق ۵ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۶ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۷ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۶ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۸میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۰میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۲میل عرض ۱۵۰۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

08 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25623)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ورق ۱۰میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۵میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۲میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۸میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۵میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۴میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۳میل عرض ۱۲۵ ⚫️ورق ۲میل عرض ۱۰۰۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

07 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25622)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ورق قطعات ⚫️ ورق ۱۰ ⚫️ ورق ۱۲ ⚫️ ورق ۱۵ ✅دوسر آرایش در اصفهان 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

07 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25460)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ورق ۳ میل عرض ۱۵۰۰×۶ ⚫️ورق ۴ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۵ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۸ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۰ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۲ میل عرض ۱۰۰۰ ⚫️ورق ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۱۰ میل عرض ۱۲۵۰ 🔴 ورق گیلان ⚫️ورق ۶ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۸ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۱۰ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ ورق ۱۲ میل عرض ۱۲۵۰ ✅ با فاکتور رسمی 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

06 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (25459)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ✅ ورق رنگی ⚪️ورق سفید 🔴 ورق قرمز 🔵 ورق آبی 🟠 نارنجی 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

06 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25313)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ورق ۱۰میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۲میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۴ میل عرض ۱۲۵۰ st22 ⚫️ورق ۸ میل عرض ۱۲۵۰ گیلان ⚫️ ورق ۱۰ میل عرض ۱۲۵۰ گیلان ⚫️ورق ۱۲ میل عرض ۱۵۰۰ گیلان ⚫️ورق ۱۵میل عرض ۱۵۰۰ گیلان 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

03 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25197)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ ورق ۲ میل عرض ۱۰۰۰ ⚫️ورق ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۳ میل عرض ۱۲۵۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

02 شهریور، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (25196)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ورق رنگی ⚪️ورق سفید 🔴 ورق قرمز 🔵 ورق آبی 🟠 نارنجی 🟤 قهوه ای روشن 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

02 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (25075)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ ورق ۳ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۴ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۵ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۶ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ ورق ۸ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۰ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۲ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۵ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ ورق ۲ میل عرض ۱۰۰۰ ⚫️ورق ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۳ میل عرض ۱۲۵۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇

01 شهریور، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24914)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ ورق ۱۲ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۵ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ ورق ۶ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۸ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ ورق ۳ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۴ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق۴ میل عرض ۱۲۵۰ st33 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

31 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24790)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ ورق ۴ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۵ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۴ میل عرض ۱۲۵ ⚫️ ورق ۳ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۵ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۱۵ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ ورق ۱۰میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۸ میل عرض ۱۲۵۰ گیلان ⚫️ورق ۳ میل عرض ۱۵۰۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

24 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24704)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ورق کاویان st 37 ⚫️۳۵ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️۲۰ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️۲۵ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️۳۰ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️۳۵ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️۴۰ میل عرض ۱۵۰۰ بارگیری اهواز 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

23 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24403)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ ورق ۱۵ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۶ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۱۰ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ ورق۸ میل عرض فابریک ⚫️ ورق ۲ میل عرض ۱۰۰۰ ⚫️ورق ۳ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۵ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ ورق ۴ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ ورق ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

19 مرداد، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (24300)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ورق رنگی ⚪️ورق سفید 🔴 ورق قرمز 🔵 ورق آبی 🟠 پرتغالی 🟤 قهوه ای روشن 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

18 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24299)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ ورق ۳ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۴ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۶ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ ورق ۱۰ میل عرض ۱۱۰۰ ⚫️ ورق ۴ میل عرض ۱۰۶۰ ⚫️ورق ۱۰ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۸ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ ورق۳ میل عرض ۱۵۰۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

18 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24298)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ورق فولاد اصفهان ⚫️ورق ۱۵میل عرض ۶۰۰۰×۱۰۰۰۰st37 ⚫️ورق ۲۰میل عرض ۶۰۰۰×۱۰۰۰st37 ⚫️ورق ۲۵میل عرض ۶۰۰۰×۱۰۰۰st37 ⚫️ورق ۳۰میل عرض ۶۰۰۰×۱۰۰۰st37 ⚫️ورق ۳۵میل عرض ۶۰۰۰×۱۰۰۰st37 ⚫️ورق ۳۰میل عرض ۶۰۰۰×۱۰۰۰st52 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

18 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24045)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ ورق ۴ میل عرض ۹۰ st33 ⚫️ورق ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۷ st33 ⚫️ورق ۲.۵ میل عرض ۱۲۸۵ st33 ⚫️ ورق ۲.۵ میل عرض ۱۰۰۰ ⚫️ ورق ۳ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۲ میل عرض ۱۰۱ و ۱۰۲و ۱۲۷ و ۱۲۸ ⚫️ورق ۸ میل فابریک ⚫️ ورق ۵ میل عرض ۱۵۰۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

17 مرداد، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (24042)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ورق رنگی ⚪️ورق سفید 🔴 ورق قرمز 🔵 ورق آبی ⚪️ورق کرم 🟠ورق پرتغالی 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

17 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (24040)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ ورق ۶ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۸ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۴ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ ورق ۳ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ ورق ۲ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۴ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ ورق ۱۰ میل عرض ۱۵۰۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

17 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (23875)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ ورق ۳میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۴میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۶ میل عرض ۱.۵ ⚫️ ورق ۱۰ میل عرض ۱۵۰۰ ⚫️ورق ۲.۵ میل عرض ۱۰۰۰ ⚫️ورق ۱۰ میل عرض ۱۱۰۰ ⚫️ورق ۱۰ میل عرض ۱۳۰۰ ⚫️ ورق ۲ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۵ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ورق ۶میل عرض ۱۰۰۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

16 مرداد، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) (23677)

ورق روغنی ⚫️ ورق 1.5میل 1000 st14 ⚫️ورق 1میل 1250 st12 ⚫️ورق 1.5میل 1250 st12 ⚫️ورق 90میل 1000 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

13 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (23676)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ ورق ۲.۵ میل ۱۲۵ ⚫️ورق ۸ میل فابریک ⚫️ورق ۱۰ میل فابریک ⚫️ ورق ۲.۵ میل ۱۲۱۳ ⚫️ورق ۴ میل ۱۴۰۰ و ۱۴۵۰ ⚫️ورق ۶ میل ۱۲۵۰ st52 ⚫️ورق ۱۰ میل فابریک

13 مرداد، 1400
صورت بار ورق روغنی (سرد) (23431)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ ورق ۳.۳ میل عرض۱۲۳۰ و ۱۲۱۵ ⚫️ورق روغنی۷۰ میل عرض ۱۱۷۰ ⚫️ورق ۲.۵ میل عرض ۱۲۵۰ 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

12 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (23430)

⚜️شرکت متین پروفیل اسپادان⚜️ ⚫️ ورق ۲.۵ میل عرض ۶۰ اهواز ⚫️ورق ۲ میل عرض ۶۰ اهواز ⚫️ ورق ۲میل عرض ۱۰۰۰ st37 ⚫️ورق 8 میل عرض ۱۵۰۰ شهرکرد ⚫️ورق ۲ میل عرض ۱۲۵۰ ⚫️ ورق ۲۵ تا ۴۰ میل اکسین A283 ⚫️ورق ۲۵ تا ۴۰ میل اکسین st52 ⚫️ ورق ۱۰ میل عرض فابریک ⚫️ورق ۸ میل عرض فابریک 🛒 خرید امن و مطمئن حق شماست ☎️ ۰۳۱۳۲۴۰۴۰۸۱ - ۵ ۰۳۱۳۲۴۰۴۳۹۱ - ۵‌ لینک عضویت کانال 👇👇 @Matin_porofil_spadan

12 مرداد، 1400