آگهی های خرید جهان فولاد .آقاپور (مهندس میرزایی)

جهان فولاد .آقاپور

مهندس میرزایی

42%
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28374
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

30 اردیبهشت، 1399
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-28171
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

مبارکه باشه

28 اردیبهشت، 1399
درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-27666
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

21 اردیبهشت، 1399
درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-20613
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

ورق رنگی درجه ۲ فولاد مبارکه میخوام ضخامت ۵۰ و عرض ۱۲۵ ...

17 دی، 1398

آخرین آگهی های خرید فولاد 24