جهان فولاد .آقاپور (مهندس میرزایی) - 5718

جهان فولاد .آقاپور

مهندس میرزایی

42%
جزئیات...
نام شرکت :

جهان فولاد .آقاپور

نام مدیر عامل :

مهندس میرزایی

کد کاربری :

f24-5718

وب سایت :

ایمیل :

parvanehagapournahr@gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

اقاپور جهان فولاد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×