نیک پروفیل نگین (شیرازی) - 5644

نیک پروفیل نگین

شیرازی

43%
جزئیات...
نام شرکت :

نیک پروفیل نگین

نام مدیر عامل :

شیرازی

کد کاربری :

f24-5644

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02156232397 ، 02166315511 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1397

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان، گلشن 17، پلاک 6 تلفن: 56230624-021

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

پروفیل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر لوله ها

مشخصات:

لوله تست

دسته محصول :

لوله گالوانیزه

دسته محصول :

لوله مانیسمان

×