خدمات برش ورق کسری - 5541

خدمات برش ورق کسری

42%
جزئیات...
نام شرکت :

خدمات برش ورق کسری

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-5541

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

بورس ورق سیاه-روغنی-گالوانیزه- اسیدشویی- برش ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران اتوبان آزادگان -جنب پل صنیع خانی-بازاربزرگ آهن مکان فاز 5غربی پلاک 1317 و 1318

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق اسید شویی

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

مشخصات:

برش ورق از ضخ0امت 0/30 تا 6 میل

×