ستاک (پاکنهاد) - 5387

نام شرکت :

ستاک

نام مدیر عامل :

پاکنهاد

کد کاربری :

f24-5387

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03133869551
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید انواع پیچ، انواع گیره، پخ زن، بغل بند

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

اصفهان ،اصفهان شهرکرد صنعتی امیرکبیر،خیابان نوآوران،شماره 44

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

انواع گیره، انواع پیچ، مجموعه روبند، بغل بند، پخ زن

×