چت

آگهی های خرید شرکت طاق 20 (علی دوست) - 5167

قوطی ستونی
21 دی، 1401 2 سال پیش

خریدار قوطی

قوطی 3 میل 90 * 90 به میزان 7 تن و 500 کیلو خریداریم.

پروفیل z (زد)
21 دی، 1401 2 سال پیش

خریدار پروفیل Z

پروفیل Z ابعاد 2/5 * 18 به میزان 25 تن و 500 کیلو خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
21 دی، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق اکسین

ورق اکسین ST37 ضخامت 20 و 6 * 2 103 تن خریداریم فوری.

ورق گرم (سیاه)
21 دی، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق سیاه فوری

ورق ST37 6 * 1/ 5 به میزان 61 تن و 15 عرض 1/5 فولاد مبارکه 15 تن خرید فوری تا ساعت 14:00.

ورق گرم (سیاه)
06 تیر، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق اکسین و کاویان

ورق 6.8.10.12.15 ورق 20.25.30.35.40.50 تناژ کاویان و اکسین عرض 1/5.6 کلیه ورقها قیمت بدهید ورقهای 30 و 35 در جدول عرض 2 ...

ورق روغنی (سرد)
01 تیر، 1400 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
01 تیر، 1400 3 سال پیش
نبشی
01 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید نبشی و ناودانی - RFQ-20899

ناو10 15 شاخه، ناو12 11 شاخه، ناو 18 هم وزن اروپایی ناو تبریز 65 شاخه، نبشی 8 90 شاخه

تیرآهن
01 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-20898

لانه زنبوری 20 26 شاخه، تیر20 25 شاخه، تیر22 20 شاخه، تیر24 46 شاخه، تیر 27 6 شاخه

ورق گرم (سیاه)
01 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-20897

8 میل 67 برگ، 10 میل 23 برگ، 12 میل 14 برگ، 15 میل 73 برگ

تیرآهن
01 تیر، 1400 3 سال پیش

درخواست خرید تیرآهن - RFQ-19480

"تیراهن ذوبی 14 _ 50 شاخه 16_ 22 شاخه 18_ 10 شاخه 20_ 9 شاخه 22_ 5 شاخه 24_ 4 شاخه 27_ 4 شاخه 30 _ 5 شاخه

ورق گرم (سیاه)
01 تیر، 1400 3 سال پیش
ورق گرم (سیاه)
01 تیر، 1400 3 سال پیش
×