پارس پولاد یاران - 5096

پارس پولاد یاران

45%
جزئیات...
نام شرکت :

پارس پولاد یاران

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-5096

وب سایت :

www.parspoulad.com

ایمیل :

info@parspoulad.com

تلفن : 03146249330 ، 03146249331
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولیدکننده بریکت سرد آهن اسفنجی

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

مشخصات:

تولید بریکت سرد آهن اسفنجی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

مشخصات:

بریکت و اسفنجی

×