علیرضا غفاری - 5066

نام :

علیرضا غفاری

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-5066

وب سایت :

ایمیل :

alirezaghafariiii1380@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خرید و فروش انواع ریل آهن (معادن ، کوره ها ) خرید و فروش انواع ریل جهت استفاده در خطوط راه آهن و ریل سبک جهت معادن و کوره ها. تامین کننده انواع ریل روسی ریل های تیپ S (استاندارد اروپای S7 , S10 , S18 ) ریل های تیپ R (استاندراد روسی R5 R8 , R11 , R18 , R24 , R65 ) ریل های تیپ JIS (استاندارد ژاپنی) , ریل های UIC 50...

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : ۰۹۰۳۸۱۶۳۴۱۰

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

مشخصات:

ریل اهن خرید و فروش انواع ریل آهن (معادن ، کوره ها ) خرید و فروش انواع ریل جهت استفاده در خطوط راه آهن و ریل سبک جهت معادن و کوره ها. تامین کننده انواع ریل روسی ریل های تیپ S (استاندارد اروپای S7 , S10 , S18 ) ریل های تیپ R (استاندراد روسی R5 R8 , R11 , R18 , R24 , R65 ) ریل های تیپ JIS (استاندارد ژاپنی) , ریل های UIC 50...

×