فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آگهی های خرید ام پیکو

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17240

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

10 آذر، 1398

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17239

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

10 آذر، 1398

درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17238

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

10 آذر، 1398

درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17237

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

10 آذر، 1398

درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17018

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

06 آذر، 1398

درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17017

دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

06 آذر، 1398

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17016

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

ورق برش خورده 1/5*6

06 آذر، 1398

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17015

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

06 آذر، 1398