باسکول جاده ای فلاح

39%
جزئیات...

اعلام موجودی باسکول جاده ای فلاح - 4785

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 20827 21 دی (کد : 2677)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 20697 18 دی (کد : 2605)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 20551 16 دی (کد : 2540)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 20425 15 دی (کد : 2471)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 20005 09 دی (کد : 2272)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 19917 08 دی (کد : 2223)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 19669 05 دی (کد : 2087)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 19550 04 دی (کد : 2026)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 19434 03 دی (کد : 1980)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 19103 30 آذر (کد : 1804)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (8 ال 120 تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی 5ساله نیسان کش 10تن خاورکش 20تن تک کش 30تن جفت کش 50تن تریلی کش 60تن تریلی کش 80تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح لینک واتساپ https://chat.whatsapp.com/EbSefPFHZFu3i4uJz1cyb9 لینک تلگرام: @tozinmvazin

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 18955 28 آذر (کد : 1729)

لودسل AIENC4 30ton جدید ترین لودسل در بازار دارای تائیدیه از اداره استاندارد کشور برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما در تماس باشید.

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 18954 28 آذر (کد : 1728)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 18880 27 آذر (کد : 1682)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 18755 26 آذر (کد : 1603)

لودسل AIENC4 30ton جدید ترین لودسل در بازار دارای تائیدیه از اداره استاندارد کشور برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما در تماس باشید.

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 18432 24 آذر (کد : 1405)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 18243 23 آذر (کد : 1304)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 18039 19 آذر (کد : 1178)

لودسل AIENC4 30ton جدید ترین لودسل در بازار دارای تائیدیه از اداره استاندارد کشور برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما در تماس باشید.

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 17909 18 آذر (کد : 1109)

لودسل AIENC4 30ton جدید ترین لودسل در بازار دارای تائیدیه از اداره استاندارد کشور برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما در تماس باشید.

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 17318 11 آذر (کد : 794)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 17090 07 آذر (کد : 662)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 17031 06 آذر (کد : 618)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 16938 05 آذر (کد : 566)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (۸ ال ۱۲۰ تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی ۵ساله نیسان کش ۱۰تن خاورکش ۲۰تن تک کش ۳۰تن جفت کش ۵۰تن تریلی کش ۶۰تن تریلی کش ۸۰تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

تجهیزات و ماشین آلات
16 مهر، 1399 3 سال پیش

صورت بار تجهیزات و ماشین آلات کد : 16838 04 آذر (کد : 500)

فروش باسکول جاده ای : باسکول جاده ای بتنی و فلزی و بتن فلز در ظرفیت های مختلف (8 ال 120 تن) امکان خرید به صورت اقساطی بدون بهره متناسب با بودجه خریدار با گارانتی 5ساله نیسان کش 10تن خاورکش 20تن تک کش 30تن جفت کش 50تن تریلی کش 60تن تریلی کش 80تن فروش باسکولتآویزکپه کش و..... فروش تجهیزات باسکول(انواع نمایشکرلودسل و...) شماره تماس :۰۹۱۰۰۹۳۵۱۴۸ آقای فلاح

×