حدیدکاران صدر اصفهان (بهزاد اصغری) - 4672

حدیدکاران صدر اصفهان

بهزاد اصغری

41%
جزئیات...
نام :

حدیدکاران صدر اصفهان

نام تجاری :

بهزاد اصغری

کد کاربری :

f24-4672

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03134508282 ،
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

فروش انواع محصولات فولاد مبارکه

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

ورق گرم و اسیدشویی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

×