لپان فولاد آریا (اسماعیلی نسب) - 4671

لپان فولاد آریا

اسماعیلی نسب

41%
جزئیات...
نام شرکت :

لپان فولاد آریا

نام مدیر عامل :

اسماعیلی نسب

کد کاربری :

f24-4671

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02191006966 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

لوپان فولاد آریا

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

مشخصات:

تولید انکر بولت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تولیدات و مصنوعات فلزی

دسته محصول :

استیل

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)