آهن آلات نوروزی (نوروزی) - 4669

آهن آلات نوروزی

نوروزی

46%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات نوروزی

نام مدیر عامل :

نوروزی

کد کاربری :

f24-4669

وب سایت :

https://t.me/norouzipayaahan

ایمیل :

-

تلفن : 02166313684 ، 02166313685 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ورق گرم، سرد، اسیدشویی، اجدار،قلع اندود ارزانترین قیمت ورق مبارکه را از ما بخواهید شماره تلفن ۶۵۲۵۴۰۷۲ ۶۵۲۴۲۹۰۰ ۶۵۲۵۷۲۱۸ ۴۴۰۳۷۰۰۳

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

انواع ورق گرم و اسیدشویی و آجدار

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

فایل های ضمیمه :
×