فولاد 24 مرکز تجارت آنلاین فلزات

بزرگترین بازار اینترنتی آهن و فولاد

آگهی های فروش آرین فولاد اصفهان

آرین فولاد اصفهان

مجتمع خدماتی آرین فولاد

71%

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم st37 ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 6 * 1250 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 031-52418212-18 09137047613

29 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم st37 ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 5 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1250 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 031-52418212-18 09137047613

28 آبان، 1399

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

♦️موجودی کلاف رنگی فولاد 🔴 50 * 1250 r3000 @arianfoolad20 09137047613 031-52418212-18

26 آبان، 1399

صورت بار ورق روغنی (سرد)

♦️موجودی کلاف روغنی فولاد ⚫️ 2 * 1250 st12 @arianfoolad20 09137047613 031-52418212-18

26 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم st37 ⚫️ 3 * 1500 st37 ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 5 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1250 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 031-52418212-18 09137047613

26 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم st37 ⚫️ 5 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1250 st37 ♦️موجودی کلاف رنگی فولاد 🔴 50 * 1250 r3000 ♦️موجودی کلاف روغنی فولاد ⚫️ 2 * 1250 st12 @arianfoolad20 09137047613 031-52418212-18

25 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم st37 ⚫️ 2 * 1250 st37 ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 5 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1250 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 031-52418212-18 09137047613

24 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️♦️کویل گرم فولاد مبارکه♦️♦️ ⚫️ 6 * 1250 st37 ☎️03152418212-18 📞09137047613

22 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️♦️کویل گرم فولاد مبارکه♦️♦️ ⚫️ 5 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1250 st37 ☎️03152418212-18 📞09137047613 🔗 @arianfoolad20

21 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

آرین فولاد اصفهان, ♦️♦️کویل گرم فولاد مبارکه♦️♦️ ⚫️ 5 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1250 st37 ♦️♦️کویل گرم فولاد مبارکه♦️♦️ ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 10 * 1500 st52 ☎️03152418212-18 📞09137047613 🔗 @arianfoolad20

19 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️♦️کویل گرم فولاد مبارکه♦️♦️ ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 8 * 1500 st52 ⚫️ 10 * 1500 st52 ☎️03152418212-18 📞09137047613 🔗 @arianfoolad20

18 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️♦️کویل گرم فولاد مبارکه♦️♦️ ⚫️ 3 * 1500 st37 ⚫️ 4 * 1500 st37 ⚫️ 5 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1250 st37 ⚫️ 8 * 1500 st37 ⚫️ 10 * 1500 st37 ☎️03152418212-18 📞09137047613 🔗 @arianfoolad20

18 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم st37 ⚫️ 5 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1250 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 ⚫️ 8 * 1500 st37 ⚫️ 12 * 1500 st37 ♦️کویل گرم فولاد st52به شرط آنالیز ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 8 * 1500 st52 ⚫️ 10 * 1500 st52 031-52418212-18 09137047613

17 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم st37 ⚫️ 5 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1250 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 ⚫️ 8 * 1500 st37 ⚫️ 12 * 1500 st37 ♦️کویل گرم فولاد st52به شرط آنالیز ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 8 * 1500 st52 ⚫️ 10 * 1500 st52 031-52418212-18 09137047613

15 آبان، 1399

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

🔹گالوانیزه تاراز 🟡 1/20 * 1250 031-52418212-18 09132341026

12 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم st37 ⚫️ 5 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1250 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 ♦️کویل گرم فولاد st52به شرط آنالیز ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 8 * 1500 st52 ⚫️ 10 * 1500 st52 ⚫️ 15 * 1500 st52 031-52418212-18 09137047613

12 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

✅#ورق_قطعات 🔸#ورق (عرض 1/20) 🔸#استاندارد (ST37)(st52) 💥 عرضه ورق های کارخانه #قطعات 🔹#ورق 10 ⬅️ #قطعات 🔹#ورق 12 ⬅️ #قطعات 🔹#ورق 15 ⬅️ #قطعات 🔹#ورق 20 ⬅️ #قطعات 🔹#ورق 25 ⬅️ #قطعات 📞 021- 43000123 @AsenSteel (کانال) https://t.me/steelex (گروه) https://www.instagram.com/asensteel (اینستاگرام)

11 آبان، 1399

صورت بار میلگرد

✅ #میلگرد_گروه_ملی 💥عرضه مستقیم #گروه_ملی_اهواز 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 14 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 16 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 18 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 20 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 22 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 25 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 28 🔹میلگرد #کوثر_اهواز 32 📞 021- 43000123 @AsenSteel (کانال) https://t.me/steelex (گروه) https://www.instagram.com/asensteel (اینستاگرام)

11 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

✅#ورق_نورد_و_لوله_اهواز 🔸#ورق (عرض ٦٠ سانت) 🔸#استاندارد (ST37) 💥 عرضه ورق های کارخانه #نورد_لوله_اهواز 🔹#رول 2 ميل #نورد_اهواز 🔹#رول 2/2 ميل #نورد_اهواز 🔹#رول 2/35 ميل #نورد_اهواز 🔹#رول 2/5 ميل #نورد_اهواز 🔹#رول 2/8 ميل #نورد_اهواز 🔹#رول 3ميل #نورد_اهواز 🔹#رول 3/5ميل #نورد_اهواز 🔹#رول 3/8 ميل #نورد_اهواز 📞 021- 43000123 @AsenSteel (کانال) https://t.me/steelex (گروه) https://www.instagram.com/asensteel (اینستاگرام)

11 آبان، 1399

صورت بار ورق روغنی (سرد)

🔹 روغنی فولاد مبارکه 🟡 2 * 1250 st12 031-52418212-18 09132341026

11 آبان، 1399

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی

🔹گالوانیزه تاراز 🟡 1/20 * 1250 🟡 80 * 1000 031-52418212-18 09132341026

11 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم st37 ⚫️ 5 * 1500 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 ♦️کویل گرم فولاد st52به شرط آنالیز ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 8 * 1500 st52 ⚫️ 10 * 1500 st52 ⚫️ 15 * 1500 st52 031-52418212-18 09137047613

11 آبان، 1399

صورت بار ورق روغنی (سرد)

♦️موجودی کویل روغنی فولاد ⚫️ 1 * 1000 st12 ⚫️ 1 * 1000 st14 ⚫️ 1* 1250 st12 ⚫️ 1/25*1250 st12 ⚫️ 1/5 * 1000 st12 ⚫️1/5 * 1250 st12 ⚫️ 2 * 1250 st12 031-52418212-18 09137047613

08 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم سبا ⚫️ 2 * 1250 st37 ⚫️ 6 * 1250 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 ♦️کویل گرم فولاد به شرط آنالیز ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 8 * 1500 st52 ⚫️ 10 * 1500 st52 ⚫️ 15 * 1500 st52 031-52418212-18 09137047613

08 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم فولاد ⚫️ 6 * 1500 st37 ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 8 * 1500 st52 ⚫️ 10 * 1500 st52 ⚫️ 15 * 1500 st52 031-52418212-18 09137047613

07 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم فولاد ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 2 * 1250 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 ⚫️ 8 * 1500 st52 ⚫️ 10 * 1500 st52 ⚫️ 15 * 1500 st52 031-52418212-18 09137047613

06 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم فولاد ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 2 * 1250 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 031-52418212-18 09137047613

05 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم فولاد ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 2 * 1250 st37 ⚫️ 6 * 1500 st37 031-52418212-18 09137047613

03 آبان، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

[In reply to foolad24-support-rezaei] آرین فولاد اصفهان, ♦️موجودی کویل گرم فولاد ⚫️ 3 * 1250 st52 ⚫️ 6 * 1500 st52 ⚫️ 8 * 1500 st52 ⚫️ 10 *1500 st52 ⚫️ 15 * 1500 st52 ⚫️ 6 * 1500 st37 https://t.me/arianfoolad20 031-52418212-18 09137047613

30 مهر، 1399

صورت بار ورق گرم (سیاه)

♦️موجودی کویل گرم فولاد ⚫️ 6 * 1500 st37 031-52418212-18 09137047613

29 مهر، 1399