شاهرخ قادری (کشتیرانی توشه بر) - 4297

شاهرخ قادری

کشتیرانی توشه بر

55%
جزئیات...
نام :

شاهرخ قادری

نام تجاری :

کشتیرانی توشه بر

کد کاربری :

f24-4297

وب سایت :

-

ایمیل :

Marketing14@tushehbar.com

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کارشناس فروش کشتیرانی توشه بر

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : ۸ الی ۱۶.۳۰ شماره تماس : 86086729+86086748

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

×