نام شرکت :

شاهرخ قادری

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-4297

وب سایت :

-

ایمیل :

Marketing14@tushehbar.com

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

کارشناس فروش کشتیرانی توشه بر

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : ۸ الی ۱۶.۳۰ شماره تماس : 86086729+86086748

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید شاهرخ قادری

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید