پیمان تجارت ارشیا گستر توس (باقری) - 4211

پیمان تجارت ارشیا گستر توس

باقری

44%
جزئیات...
نام شرکت :

پیمان تجارت ارشیا گستر توس

نام مدیر عامل :

باقری

کد کاربری :

f24-4211

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

پیمان تجارت ارشیا گستر توس

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)