اطلس فولاد تهران (میثم کرد) - 4091

اطلس فولاد تهران

میثم کرد

45%
جزئیات...
نام شرکت :

اطلس فولاد تهران

نام مدیر عامل :

میثم کرد

کد کاربری :

f24-4091

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166672057 ، 02166672203
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1400

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

اطلس فولاد تهران تامین انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه ورقهای آلیاژی ck45 --- st52

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران شادآباد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

مشخصات:

اطلس فولاد تهران تامین انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه ورقهای آلیاژی ck45 --- st52

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

اطلس فولاد تهران تامین انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه ورقهای آلیاژی ck45 --- st52

دسته محصول :

فلزات آلیاژی

مشخصات:

اطلس فولاد تهران تامین انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه ورقهای آلیاژی ck45 --- st52