صابر توکلی - 3864

نام :

صابر توکلی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3864

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03137771282 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×