حمید اسفندیاری - 3842

نام :

حمید اسفندیاری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3842

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین ورق گرم . کاویان و اکسین

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×