حمید قهرمانی - 3456

نام :

حمید قهرمانی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-3456

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02166674786
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

۰۹۱۰۷۵۰۰۵۳۶

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 66674786

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×