نیک آهن (احمد نیک پنجه) - 3410

نیک آهن

احمد نیک پنجه

44%
جزئیات...
نام شرکت :

نیک آهن

نام مدیر عامل :

احمد نیک پنجه

کد کاربری :

f24-3410

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02133912585
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

نمایندگی لوله سپنتا

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر لوله ها

مشخصات:

لوله شوفاژ

دسته محصول :

لوله آبرسانی

مشخصات:

نمایندگی سپنتا

دسته محصول :

لوله گاز رسانی

مشخصات:

نمایندگی سپنتا

×