چت

آرتا تجارت افق باران

مجتبی بارانی

93%
جزئیات...

اعلام موجودی آرتا تجارت افق باران (مجتبی بارانی) - 3343

میلگرد
12 اسفند، 1402 1 روز پیش

اعلام موجودی میلگرد 12 اسفند (کد : 106847)

میلگرد نیشابور (انبار کارخانه) ۱۴ : ٢٥٨،٠٠٠ ۱۶ : ٢٥٨،٠٠٠ ۱۸ : ٢٥٨،٠٠٠ ۲۰ : ۲۲ : ٢٥٨،٠٠٠ ۲۵ : ٢٥٨،٠٠٠ ۲۸ : ٢٥٨،٠٠٠ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ✅ با فاکتور موجود می باشد 🔴تخفیف هنگام دریافت آدرس می باشد.

میلگرد
12 اسفند، 1402 1 روز پیش

اعلام موجودی میلگرد 12 اسفند (کد : 106845)

فروش تخصصی #میلگرد در انبار تهران و کارخانه ☎️ 1855 ☎️ 90002000 ☎️ 021 2222 8888 1402/12/12 #میلگرد به صورت بندل باز و شاخه شمار نیزموجود میباشد #موجودی_کالا_انبار_تهران #آهن #میلگرد ↖️کلیه اجناس فوق موجوددرانبار باران میباشد↖️ #امیر_آباد 6/5امیراباد #سمنان 8آ3سمنان #آرمان ۱۰آرمان #ابهر 12ابهر #شمس 12شمس #آرین_فولاد 12آ3ارین فولاد #هیربد ۱۲هیربد 22هیربد ۲۸هیربد #پرشین 25پرشین #البرز 14البرز 18البرز 20البرز #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #خلیج 20خلیج 22خلیج 28خلیج 32خلیج

میلگرد
09 اسفند، 1402 4 روز پیش

اعلام موجودی میلگرد 09 اسفند (کد : 106526)

#فولاد_باران #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران فروش تخصصی #میلگرد در انبار تهران و کارخانه ☎️ 1855 ☎️ 90002000 ☎️ 021 2222 8888 1402/12/09 #میلگرد به صورت بندل باز و شاخه شمار نیزموجود میباشد #موجودی_کالا_انبار_تهران #آهن #میلگرد ↖️کلیه اجناس فوق موجوددرانبار باران میباشد↖️ #امیر_آباد 6/5امیراباد #سمنان 8آ3سمنان #ابهر 12ابهر #آریا 10اریا #شمس 12شمس #آرین_فولاد 10ارین فولاد 10آ3ارین فولاد 12آ3ارین فولاد #هیربد 18هیربد 20هیربد #پرشین 25پرشین #البرز 14البرز 18البرز 20البرز #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #خلیج 20خلیج 22خلیج https://t.me/foladbaran

میلگرد
08 اسفند، 1402 5 روز پیش

اعلام موجودی میلگرد 08 اسفند (کد : 106199)

لیست موجودی میلگرد

میلگرد
07 اسفند، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی میلگرد 07 اسفند (کد : 106057)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران #الیگودرز 6/5الیگودرز #سمنان 8آ3سمنان #آریا 10اریا #ابهر 8ابهر 10ابهر 12ابهر #شمس 12شمس #آرین_فولاد 10ارین فولاد 10آ3ارین فولاد 12آ3ارین فولاد #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #کاسپین 16کاسپین #خلیج 20خلیج 22خلیج #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
05 اسفند، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 05 اسفند (کد : 105950)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران ✅تامین کننده تخصصی انواع میلگرد 📌شمس 📌سپهر ایرانیان 📌امیرکبیر 📌هیربد 📌پرشین 📌ذوب آهن 📌نیشابور #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
05 اسفند، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 05 اسفند (کد : 105869)

#فولاد_باران #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران فروش تخصصی #میلگرد در انبار تهران و کارخانه ☎️ 1855 ☎️ 90002000 ☎️ 021 2222 8888 1402/12/05 #میلگرد به صورت بندل باز و شاخه شمار نیزموجود میباشد #موجودی_کالا_انبار_تهران #آهن #میلگرد ↖️کلیه اجناس فوق موجوددرانبار باران میباشد↖️ #الیگودرز 6/5الیگودرز #سمنان 8آ3سمنان #ابهر 8ابهر 10ابهر 12ابهر #شمس 12شمس #آرین_فولاد 10ارین فولاد 10آ3ارین فولاد 12آ3ارین فولاد #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #فایکو 16فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 16کاسپین #خلیج 20خلیج 22خلیج

میلگرد
03 اسفند، 1402 1 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 03 اسفند (کد : 105747)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران ✅تامین کننده تخصصی انواع میلگرد 📌شمس 📌سپهر ایرانیان 📌امیرکبیر 📌هیربد 📌پرشین 📌ذوب آهن 📌نیشابور #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
02 اسفند، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 02 اسفند (کد : 105592)

فروش تخصصی #میلگرد در انبار تهران و کارخانه ☎️ 1855 ☎️ 90002000 ☎️ 021 2222 8888 1402/12/02 #میلگرد به صورت بندل باز و شاخه شمار نیزموجود میباشد #موجودی_کالا_انبار_تهران #آهن #میلگرد ↖️کلیه اجناس فوق موجوددرانبار باران میباشد↖️ #الیگودرز 6/5الیگودرز #سمنان 8آ3سمنان #آرمان 10ارمان #آریا 10اریا #شمس 12شمس #آرین_فولاد 12آ3ارین فولاد #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #هیربد 22هیربد 28هیربد #فایکو 16فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 16کاسپین #خلیج 20خلیج 22خلیج https://t.me/foladbaran

میلگرد
02 اسفند، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 02 اسفند (کد : 105576)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران #الیگودرز 6/5الیگودرز #سمنان 8آ3سمنان #آرمان 10ارمان #آریا 10اریا #شمس 12شمس #آرین_فولاد 12آ3ارین فولاد #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #هیربد 22هیربد 28هیربد #فایکو 16فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 16کاسپین #خلیج 20خلیج 22خلیج #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
01 اسفند، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 01 اسفند (کد : 105436)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران #الیگودرز 6/5الیگودرز #سمنان 8آ3سمنان #آرمان 10ارمان #شمس 12شمس #آرین_فولاد 12آ3ارین فولاد #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #هیربد 22هیربد 28هیربد #فایکو 14فایکو 16فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 16کاسپین #خلیج 20خلیج 22خلیج #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
01 اسفند، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 01 اسفند (کد : 105409)

لیست میلگرد

میلگرد
30 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 30 بهمن (کد : 105268)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران ✅تامین کننده تخصصی انواع میلگرد 📌شمس 📌سپهر ایرانیان 📌امیرکبیر 📌هیربد 📌پرشین 📌ذوب آهن 📌نیشابور #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
29 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 29 بهمن (کد : 105127)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران #الیگودرز 6/5الیگودرز #سمنان 8آ3سمنان #ابهر 10ابهر #آرمان 10ارمان #آرین_فولاد 10ارین #شمس 12شمس #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #هیربد 22هیربد 28هیربد #فایکو 14فایکو 16فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 16کاسپین 18کاسپین #خلیج 20خلیج 22خلیج #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
28 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 28 بهمن (کد : 105009)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران #الیگودرز 6/5الیگودرز #سمنان 8آ3سمنان #ابهر 10ابهر #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #هیربد 22هیربد 25هیربد 28هیربد #فایکو 14فایکو 16فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 16کاسپین 18کاسپین #خلیج 20خلیج 22خلیج #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
28 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 28 بهمن (کد : 105007)

#فولاد_باران #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران فروش تخصصی #میلگرد در انبار تهران و کارخانه ☎️ 1855 ☎️ 90002000 ☎️ 021 2222 8888 📱09122222111 📱09122222888 📱09122022888 📱09121162323 📱09121115407 1402/11/28 #میلگرد به صورت بندل باز و شاخه شمار نیزموجود میباشد #موجودی_کالا_انبار_تهران #آهن #میلگرد ↖️کلیه اجناس فوق موجوددرانبار باران میباشد↖️ #الیگودرز 6/5الیگودرز #سمنان 8آ3سمنان #ابهر 10ابهر #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #هیربد 22هیربد 25هیربد 28هیربد #فایکو 14فایکو 16فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 16کاسپین 18کاسپین #خلیج 20خلیج 22خلیج https://t.me/foladbaran

میلگرد
26 بهمن، 1402 2 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 26 بهمن (کد : 104806)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران ✅تامین کننده تخصصی انواع میلگرد 📌شمس 📌سپهر ایرانیان 📌امیرکبیر 📌هیربد 📌پرشین 📌ذوب آهن 📌نیشابور #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
25 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 25 بهمن (کد : 104668)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران ✅تامین کننده تخصصی انواع میلگرد 📌شمس 📌سپهر ایرانیان 📌امیرکبیر 📌هیربد 📌پرشین 📌ذوب آهن 📌نیشابور #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
24 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 24 بهمن (کد : 104486)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران #ابهر 8ابهر 10ابهر 12ابهر #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #هیربد 12هیربد 14هیربد 18هیربد 20هیربد 22هیربد 25هیربد 28هیربد 32هیربد #امیرکبیر 25امیرکبیر #فایکو 14فایکو 16فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 16کاسپین #خلیج 22خلیج #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
24 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 24 بهمن (کد : 104446)

فروش تخصصی #میلگرد در انبار تهران و کارخانه ☎️ 1855 ☎️ 90002000 ☎️ 021 2222 8888 📱09122222111 📱09122222888 📱09122022888 📱09121162323 📱09121115407 1402/11/24 #میلگرد به صورت بندل باز و شاخه شمار نیزموجود میباشد #موجودی_کالا_انبار_تهران #آهن #میلگرد ↖️کلیه اجناس فوق موجوددرانبار باران میباشد↖️ #ابهر 8ابهر 10ابهر 12ابهر #آرین_فولاد 10ارین فولاد 10آ3ارین فولاد #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #هیربد 12هیربد 14هیربد 16هیربد 18هیربد 20هیربد 22هیربد 25هیربد 28هیربد 32هیربد #فایکو 14فایکو 16فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 16کاسپین #خلیج 22خلیج

میلگرد
23 بهمن، 1402 3 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 23 بهمن (کد : 104311)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران #ابهر 8ابهر 10ابهر 12ابهر #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #هیربد 12هیربد 14هیربد 18هیربد 20هیربد 22هیربد 25هیربد 28هیربد 32هیربد #امیرکبیر 25امیرکبیر #فایکو 14فایکو 16فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 16کاسپین #خلیج 22خلیج #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
18 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 18 بهمن (کد : 104037)

موجودی میلگرد

میلگرد
18 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 18 بهمن (کد : 104036)

فروش تخصصی #میلگرد در انبار تهران و کارخانه ☎️ 1855 ☎️ 90002000 ☎️ 021 2222 8888 📱09122222111 📱09122222888 📱09122022888 📱09121162323 📱09121115407 1402/11/18 #میلگرد به صورت بندل باز و شاخه شمار نیزموجود میباشد #موجودی_کالا_انبار_تهران #آهن #میلگرد ↖️کلیه اجناس فوق موجوددرانبار باران میباشد↖️ #عتیق 12عتیق #آرین_فولاد 10آ3ارین فولاد #خرمدشت 10خرمدشت #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #میانه 14میانه 16میانه #هیربد 12هیربد 14هیربد 16هیربد 18هیربد 20هیربد 22هیربد 25هیربد 28هیربد #امیرکبیر 25امیرکبیر #فایکو 14فایکو 16فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 14کاسپین 16کاسپین 18کاسپین #خلیج 22خلیج

میلگرد
18 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 18 بهمن (کد : 104003)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران #عتیق 12عتیق #آرین_فولاد 10آ3ارین فولاد #خرمدشت 10خرمدشت #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #میانه 14میانه 16میانه #هیربد 12هیربد 14هیربد 16هیربد 18هیربد 20هیربد 22هیربد 25هیربد 28هیربد #امیرکبیر 25امیرکبیر #فایکو 14فایکو 16فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 14کاسپین 16کاسپین 18کاسپین #خلیج 22خلیج #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
17 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 17 بهمن (کد : 103771)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران #الیگودرز 6/5الیگودرز #عتیق 8عتیق 10عتیق 12عتیق #آرین_فولاد 10ارین فولاد 10آ3ارین فولاد #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #میانه 14میانه 16میانه 18میانه #هیربد 12هیربد 14هیربد 16هیربد 18هیربد 20هیربد 22هیربد 25هیربد 28هیربد #امیرکبیر 25امیرکبیر #فایکو 14فایکو 16فایکو 20فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 14کاسپین 16کاسپین 20کاسپین #خلیج 22خلیج #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
17 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 17 بهمن (کد : 103759)

لیست موجودی میلگرد

میلگرد
16 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 16 بهمن (کد : 103575)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران #الیگودرز 6/5الیگودرز #عتیق 8عتیق 10عتیق 12عتیق #آرین_فولاد 10ارین فولاد 10آ3ارین فولاد #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #میانه 14میانه 16میانه 18میانه #هیربد 12هیربد 14هیربد 16هیربد 18هیربد 20هیربد 22هیربد 25هیربد 28هیربد #امیرکبیر 25امیرکبیر #فایکو 14فایکو 16فایکو 18فایکو 20فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 14کاسپین 16کاسپین 20کاسپین #خلیج 22خلیج #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
16 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 16 بهمن (کد : 103530)

لیست موجودی میلگرد

میلگرد
15 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 15 بهمن (کد : 103435)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران #الیگودرز 6/5الیگودرز #عتیق 8عتیق 10عتیق #آرین_فولاد 10ارین فولاد 10آ3ارین فولاد #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #میانه 14میانه 16میانه 18میانه #هیربد 12هیربد 14هیربد 16هیربد 18هیربد 20هیربد 22هیربد 25هیربد 28هیربد #امیرکبیر 25امیرکبیر #فایکو 14فایکو 16فایکو 18فایکو 20فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 14کاسپین 16کاسپین 20کاسپین #خلیج 20خلیج 22خلیج #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

میلگرد
14 بهمن، 1402 4 هفته پیش

اعلام موجودی میلگرد 14 بهمن (کد : 103256)

💠 #شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران #میلگرد به صورت بندل باز و شاخه شمار نیزموجود میباشد #موجودی_کالا_انبار_تهران #آهن #میلگرد ↖️کلیه اجناس فوق موجوددرانبار باران میباشد↖️ #الیگودرز 6/5الیگودرز #عتیق 8عتیق 10عتیق #آرمان_آسیا 10ارمان #آرین_فولاد 10ارین فولاد 10آ3ارین فولاد #نیشابور 14نیشابور 16نیشابور 18نیشابور 20نیشابور 22نیشابور 25نیشابور 28نیشابور #میانه 14میانه 16میانه 18میانه #هیربد 12هیربد 14هیربد 16هیربد 18هیربد 20هیربد 22هیربد 25هیربد 28هیربد #امیرکبیر 14امیرکبیر 25امیرکبیر #فایکو 14فایکو 16فایکو 18فایکو 20فایکو #پرشین 22پرشین #کاسپین 14کاسپین 16کاسپین 20کاسپین #آریا_فولاد 18اریا فولاد #خلیج 20خلیج 22خلیج #جهت_مشاهده_پروفایل_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 🌍https://foolad24.com/profile/3343 #جهت_مشاهده_اعلام_موجودی_شرکت_آرتا_تجارت_افق_باران👇🏻 https://foolad24.com/profile/3343/inventory ✳️برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس بگیرید: ☎️021 1855 ☎️ 90002000 📱09122222111 📱09122222888 📱09121162323 📱09121115407 ✳️در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید: 🆔@foladbaran 🆔https://instagram.com/foolad_baran?igshid=MmIzYWVlNDQ5Yg==

×