پترو فیتینگ (حبیب خیری) - 3313

پترو فیتینگ

حبیب خیری

44%
جزئیات...
نام شرکت :

پترو فیتینگ

نام مدیر عامل :

حبیب خیری

کد کاربری :

f24-3313

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02133964355
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

لوله مانیسمان و استیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله مانیسمان

دسته محصول :

سایر لوله ها

مشخصات:

لوله استیل

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×