نام :

فولادتندیس دوراندیش

نام تجاری :

کریمی

کد کاربری :

f24-3198

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

1112041117

سال آغاز فعالیت :

1391

توضیحات :

تولید انواع پروفیل و آبرو،برشکاری و فروش ورق گرم از 2 الی 15 میل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

zانواع پروفیل آبرو

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید فولادتندیس دوراندیش

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید