فولادتندیس دوراندیش (کریمی) - 3198

فولادتندیس دوراندیش

کریمی

49%
جزئیات...
نام :

فولادتندیس دوراندیش

نام تجاری :

کریمی

کد کاربری :

f24-3198

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

1112041117

سال آغاز فعالیت :

1391

توضیحات :

تولید انواع پروفیل و آبرو،برشکاری و فروش ورق گرم از 2 الی 15 میل

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

zانواع پروفیل آبرو

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×