شهرزاد جهانشاهی - 3177

شهرزاد جهانشاهی

22%
جزئیات...
نام :

شهرزاد جهانشاهی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3177

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03432119949
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×