نام :

هادی رزم خواه

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-3126

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 03136251930
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

فلزات پایه

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

فلزات پایه

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید هادی رزم خواه

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید