اتحاد لیزر (مسعود کنعانی) - 3005

اتحاد لیزر

مسعود کنعانی

45%
جزئیات...
نام شرکت :

اتحاد لیزر

نام مدیر عامل :

مسعود کنعانی

کد کاربری :

f24-3005

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02177780079 ، 02177349541
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1394

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات برش لیزر

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران بلوار اتحاد نهم غربی پلاک 4. شرکت اتحاد لیزر

تلفن :

02177780079

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)