ابراهیم مکوندی زاده (آیرون ماک) - 2670

ابراهیم مکوندی زاده

آیرون ماک

44%
جزئیات...
نام :

ابراهیم مکوندی زاده

نام تجاری :

آیرون ماک

کد کاربری :

f24-2670

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 06135724490 ، 06135724491
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آیرون ماک تامین پروفیل و تیرآهن

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

خوزستان ،اهواز

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 35724490+35724491

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)