محمود پناهی - 2643

نام :

محمود پناهی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2643

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166315789 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تهیه و توزیع انواع میلگرد و تیرآهن و ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

×