مهدی کریم زاده (آهن آلات کریم زاده) - 2625

مهدی کریم زاده

آهن آلات کریم زاده

44%
جزئیات...
نام :

مهدی کریم زاده

نام تجاری :

آهن آلات کریم زاده

کد کاربری :

f24-2625

وب سایت :

-

ایمیل :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن آلات کریم زاده خط تولید ورق های گالوانیزه گرم آبکاری و گالوانیزه کردن ورق

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×