صنعت کاران (علی غیاثی) - 2564

صنعت کاران

علی غیاثی

34%
جزئیات...
نام شرکت :

صنعت کاران

نام مدیر عامل :

علی غیاثی

کد کاربری :

f24-2564

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02176482537
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×