تبادل صنعت اسپادانا (مهدی بهشتی) - 2510

تبادل صنعت اسپادانا

مهدی بهشتی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

تبادل صنعت اسپادانا

نام مدیر عامل :

مهدی بهشتی

کد کاربری :

f24-2510

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03152374696
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تولید کننده سیستم های سرمایشی و گرمایشی

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی