سهراب رحیمی - 2449

نام :

سهراب رحیمی

نام تجاری :

کد کاربری :

f24-2449

وب سایت :

https://t.me/B_saed

ایمیل :

https://t.me/B_saed

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

آذربايجان شرقي ،بناب

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 04137730004

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

×